GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

bao tang chocolate

thong bao tang-thoi-gian-bao-tri-dinh-ky-5927html

hoan tat khac-phuc-su-kien-3-ngay-tran-ngap-qua-tang-lan-3-va-qua-tang-gop-serverhtml

hoan tat khac-phuc-su-kien-3-ngay-tran-ngap-qua-tang-lan-3-va-qua-tang-gop-server

476 tang cap-vip-tang-thu-cuoi-cuc-phamhtml

tam hoan su-kien-3-ngay-tran-ngap-qua-tang-lan-3-va-qua-tang-gop-server

enen382 tang cap-vip-tang-thu-cuoi-cuc-phamhtml

382 tang cap-vip-tang-thu-cuoi-cuc-phamhtml

Mở ÛŘI◠vn68⒏net◠tặng 888k-b-sports-Tặng-100k-Plus---b-sports

bao tri dot-xuat-thong-bao-bao-tri-gogo-online-194

bao tri dot-xuat-thong-bao-bao-tri-gogo-online

charlie and the-chocolate-factory-characters

boy from charlie-and-the-chocolate-factory-now

charlie and the-chocolate-factory-musical

charlie and the-chocolate-factory-actors-1971

charlie and the-chocolate-factory-characters-pictures

songs from charlie-and-the-chocolate-factory-book

charlie and the chocolate-factory-pdf

c£ᄏᆳ hᅢᅠng chocolate

charlie and the chocolate-factory-movie

Bảo tàng Chocolate

Cách chơi game Bảo tàng Chocolate

Nhặt các gói chocolate và các đồ vật trong bảo tàng bằng các click chuột trái vào chúng. Bạn phải thu thập đủ 5 gói kẹo để qua màn. Những đồ vật nhặt được sẽ có công dụng riêng và cần được dùng trong từng trường hợp cụ thể.


  • 1
  • 2