GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

choi game bay vien-ngoc-rong-10

bay vien ngoc rong-1-8-game-2125

bay vien ngoc rong-1-8-game

bay vien ngoc rong-1-8-game-2124html

bay vien ngoc rong-1-8-game-jyi

bay vien ngoc rong-1-8-game

bay vien ngoc-rong-1-8-game-1-or-3895-895-10001

bay vien ngoc-rong-1-8-game-1or2237-237-10001-

bay vien ngoc-rong-1-8-game-acu7101s1s2s3uca7101

bay vien ngoc rong-1-8

bay vien ngoc rong-1-file

bay vien ngoc-rong-1-8-game-acu10720s1s2s3uca10720

choi game bay vien-ngoc-rong-19

vui game bay vien-ngoc-rong-25

game bay vien ngoc-rong-songoku-cap-cuoi

download game bay vien-ngoc-rong-3d

game bay vien ngoc-rong-goku-cap-10

bay vien ngoc-rong-1-8-game--1-or-2-667-667-1=0-0-0-1---

bay vien ngoc-rong-1-8-game-web-infwebxml

bay vien ngoc rong-1-8-game-2125

Bảy viên ngọc rồng 1.8

Cách chơi game Bảy viên ngọc rồng 1.8

Game hành động, đối kháng hấp dẫn Bảy viên ngọc rồng!!! Bạn có thể cùng bạn bè có những giây phút thư giãn vui vẻ bởi game có thể chơi 2 người ^^

Skill 1 : Nằm + Tiến + Tấn công , còn lại các bạn tự tìm :) Người chơi 1: AD = di chuyển, J = tấn công, K = nhảy, L = luyện chưởng, UIO = chưởng. Kế hợp: AA/DD = chạy nhanh, S+A+J = Khí công, DD+J/AA+J = spurt Qigong. Người chơi 2: :←→ = di chuyển, 1 = tấn công, 2 = nhảy, 3 = luyện chưởng, 456 = chưởng. Kết hợp: →→/←← = chạy nhanh, ↓→+1 = Qigong, →→+1/←←+1 = spurt Qigong.


  • 1
  • 2