GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

tim điểm khác biệt

tim điểm khác biệt

tìm điểm khác nhau-với-aladin

tìm điểm khác nhau-với-aladin

tìm điểm khác nhau-7

tìm điểm khác nhau

tìm điểm khác nhau

TÌM ĐIỂM KHÁC NHAU

tìm điểm khác nhau-với-aladin

tìm điểm khác nhau-7

cuộc thi trang điểm

cuộc thi trang điểm

tìm điểm

tìm điểm

trang điểm

trang điểm

Trò chơi trang điểm

Trò chơi trang điểm

cuộc thi trang điểm

cuộc thi trang điểm

Điểm khác biệt

Cách chơi game Điểm khác biệt

Bạn click chuột trái vào các điểm cho là khác nhau, máy sẽ tự khoanh tròn. Lưu ý là bạn chỉ khoanh vào bức tranh phía bên phải thôi nhé! Máy sẽ giới hạn số lần khoanh sai và thời gian nên bạn hãy thật thận trọng và chính xác.


  • 1
  • 2