GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

undefinedrhttpsocvuicomgame ban gaigame-quan-an-fastfood-11953htmlhsocvuicomrand1471350836789

game quan an fastfood

game quan an fastfood-11953

undefinedrh ban gaigame-quan-an-fastfood-11953htmlhs

game quan an fastfood-11953

quan ly shop quan-ao

ket thuc thanh-cong-mua-giai-c1-gogo-online-da-tim-ra-quan-quan

quan ly shop quan-ao

quan ly quan an

quan ly quan an

quan ly shop quan-ao

quan ly shop quan-ao

quan quan tennis 5312

quan ly shop quan-ao

quan quan tennis 5312

quan ly quan an

quan quan tennis 5312

quan ly quan

quan ly shop quan-ao

quan ly shop quan-ao

Quán ăn Fastfood

Cách chơi game Quán ăn Fastfood

 Từ nấu ăn cho đến phục vụ khách hàng: Bạn cần nấu các món ăn theo yêu cầu của khách hàng. Nếu thức ăn cháy hoặc chưa chín, hãy kéo vào chỗ để rác; và tất nhiên là bạn sẽ bị từ tiền.  Sử dụng chuột để chơi.

  • 1
  • 2