Game 24hTrò chơi
Game HTML5
Games Games
Game item
Anyomus
82400+
người chơi
4.1
xếp hạng
Muốn vui, Chơi game Sóc Vui !!!! Sóc Vui càng chơi càng vui. Sóc Vui cả bầu trời tuổi thơ của bạn.
Chơi game ngay

Dùng chuột để chơi game. Trước tiên bạn hãy chọn nhân vật của mình (nam hoặc nữ). Bạn sẽ có ba người bạn để kết bạn. Hãy thực hiện chiến dịch kết bạn bằng những cuộc mời đi chơi đâu đó. Đầu tiên bạn click đến nhà một người bạn bất kì, tiếp theo click đến nơi mà bạn muốn mời bạn ấy đi chơi và chọn những thể loại mà người bạn ấy thích (cái này bạn phải đoán thui). Hãy đưa bạn ấy về nhà nghỉ khi đã muộn. Bạn và người ấy hợp nhau hay không sẽ được thể hiện ở số lượng trái tim và màu sắc bên cạnh người bạn ấy. Sau 7 ngày, người bạn nào nhiều trái tim nhất sẽ là người tiêu biểu được chọn.

Game Kết bạn

Hướng dẫn chơi game

Dùng chuột để chơi game. Trước tiên bạn hãy chọn nhân vật của mình (nam hoặc nữ). Bạn sẽ có ba người bạn để kết bạn. Hãy thực hiện chiến dịch kết bạn bằng những cuộc mời đi chơi đâu đó. Đầu tiên bạn click đến nhà một người bạn bất kì, tiếp theo click đến nơi mà bạn muốn mời bạn ấy đi chơi và chọn những thể loại mà người bạn ấy thích (cái này bạn phải đoán thui). Hãy đưa bạn ấy về nhà nghỉ khi đã muộn. Bạn và người ấy hợp nhau hay không sẽ được thể hiện ở số lượng trái tim và màu sắc bên cạnh người bạn ấy. Sau 7 ngày, người bạn nào nhiều trái tim nhất sẽ là người tiêu biểu được chọn.

  • List tags..
  • Loading.. slider