GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh chung-banh-tet

game lam banh ngot-va-banh-kem

game lam banh ngot-va-banh-kem

Làm bánh

Cách chơi game Làm bánh

Dùng chuột trái click theo quy trình: đổ bột vào khuôn, nướng, xếp bánh chín ra khay. Nếu làm cháy bánh bạn bị trừ 5 giây. Bánh hỏng phải cho vào thùng rác.Tổng thời gian cho bạn chỉ có 3 phút, hãy thật nhanh tay!


  • 1
  • 2