Game 24hTrò chơi
Game HTML5
Games Games
Game item
Anyomus
50035+
người chơi
3.9
xếp hạng
Muốn vui, Chơi game Sóc Vui !!!! Sóc Vui càng chơi càng vui. Sóc Vui cả bầu trời tuổi thơ của bạn.
Chơi game ngay

Bạn chỉ cần dùng chuột di chuyển, click để khám phá căn buồng kho và tìm cách thoát ra. Mỗi đồ vật thu được sẽ có thông tin riêng, bạn đọc kỹ, suy luận tìm ra mã số mở khóa xe và khóa buồng - Tẩu thoát!

Game Tẩu thoát

Hướng dẫn chơi game

Bạn chỉ cần dùng chuột di chuyển, click để khám phá căn buồng kho và tìm cách thoát ra. Mỗi đồ vật thu được sẽ có thông tin riêng, bạn đọc kỹ, suy luận tìm ra mã số mở khóa xe và khóa buồng - Tẩu thoát!

  • List tags..
  • Loading.. slider