Game 24hTrò chơi
Game HTML5
Games Games
Game item
Anyomus
56363+
người chơi
3.6
xếp hạng
Muốn vui, Chơi game Sóc Vui !!!! Sóc Vui càng chơi càng vui. Sóc Vui cả bầu trời tuổi thơ của bạn.
Chơi game ngay

Click chuột lần thứ nhất để chú chuột nhảy lên cao, căn chính xác khi chú ta rơi xuống rồi click lần hai để một chú khác dùng chiếc gối bắn chú ta đi thật xa. Trong khi bay cố gắng giữ và click chuột

Game Chuột chũi tập bay

Hướng dẫn chơi game

Click chuột lần thứ nhất để chú chuột nhảy lên cao, căn chính xác khi chú ta rơi xuống rồi click lần hai để một chú khác dùng chiếc gối bắn chú ta đi thật xa. Trong khi bay cố gắng giữ và click chuột

  • List tags..
  • Loading.. slider