GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho-bau

chuot chui tim kho

chuot chui tim kho

chuot chui tim kho

chuot chui tim kho

chuot chui tim kho

chuot chui tim kho

chuot chui tim kho

chuot chui tim kho

chuột chũi tìm kho báu

Cách chơi game chuột chũi tìm kho báu

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Harry tìm kiếm các phần của kho báu. Phím M để hiển thị hoặc giấu bản đồ. Space để nhặt hoặc thả đồ vật. Bạn sẽ cần nhặt đồ để vượt qua những con vật cản đường. Chú ý: mỗi lần chỉ nhặt được 1 đồ vật. Nếu bị va phải những con chuột trên đường Harry sẽ bị tổn thương. Game kết thúc khi Harry hết năng lượng.


  • 1
  • 2