GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

cua hang chocolate 185

cua hang chocolate

cua hang chocolate 185

cua hang chocolate 185

cua hang chocolate

cua hang chocolate 185

cử hàng chocolate

c hang chocolate

cu hang chocolate

ca hang chocolate

cu hang chocolate

c hang chocolate

c hang chocolate

cu hang chocolate

c hang chocolate

ca hang chocolate

ca hang chocolate

charlie and the-chocolate-factory-characters

boy from charlie-and-the-chocolate-factory-now

charlie and the-chocolate-factory-musical

Cửa hàng Chocolate

Cách chơi game Cửa hàng Chocolate

Hãy thử tài quản lý kinh doanh của mình qua game văn phòng Cửa hàng Chocolate bạn nhé! :P

Sử dụng chuột để giúp cô gái di chuyển và bán hàng. Trước tiên click vào khách hàng để xem yêu cầu của họ, tiếp theo click đến chiếc máy sản xuất tương ứng và cuối cùng là nhận tiền trả của khách hàng. Nếu sản xuất nhầm loại chocolate so với yêu cầu của khách hàng thì bạn có thể vứt chúng vào thùng rác, và tiếp tục sản xuất lại theo đúng yêu cầu. Chú ý có cả những khách hàng đặt yêu cầu qua điện thoại đấy nhé!


  • 1
  • 2