GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

đấu trườnh giác đấu

đấu trườnh giác đấu

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

enenenenenengame baymax chien-dau-rong-lua

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

game baymax chien dau-rong-lua-12058

game baymax chien dau-rong-lua-12058html

Baymax Chiến Đấu Rồng Lửa

Cách chơi game Baymax Chiến Đấu Rồng Lửa

 Di chuyển chuột giúp Baymax di chuyển sang trái hoặc phải, bay tiến về trước hay lùi lại, click chuột để bắn đạn lửa tiêu diệt đối thủ.

  • 1
  • 2