GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game chim co noi-day

game chim co noi-day

game chim co noi-day

game chim co noi-day

game chim co noi-day

game chim co noi-day

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

chim lon nuot chim-be

game ban chim du-day-dien

day di chim ngu-gat-2083

game ban chim du-day-dien

game ban chim du-day-dien

Chim cò nổi dậy

Cách chơi game Chim cò nổi dậy

- Dùng chuột trái để thực hiện các thao tác. - Click chuột trái chọn những vũ khí và đặt chúng ven đường đi của lũ chim cánh cụt. - Khi tiền tăng bạn có thể mua thêm và nâng cấp vũ khí.  Mục tiêu: Không được để kẻ thù vào quá nhiều, bảo vệ lãnh thổ của mình.

  • 1
  • 2