Game 24hTrò chơi
Game HTML5
Games Games
Game item
Anyomus
80261+
người chơi
4.4
xếp hạng
Muốn vui, Chơi game Sóc Vui !!!! Sóc Vui càng chơi càng vui. Sóc Vui cả bầu trời tuổi thơ của bạn.
Chơi game ngay

Bạn hãy sử dụng chuốt trái để mua những ngôi nhà trong khả năng của mình và cũng dùng chuột trái để bán những ngôi nhà đó đi,hãy chú y về giá của từng ngôi nhà thay đổi thất thường!Lưu ý : Game này sẽ được tính theo thời gian các bạn mua được ngôi nhà Sóc Vui, thời gian đó càng ngắn thì điểm các cậu càng cao
Bạn sẽ nhập vai thành một nhà kinh doanh bất động sản thực thụ và bạn sẽ chiến thắng khi mua được ngôi nhà của Sóc Vui,hãy khẳng định khả năng kinh doanh của mình,Đoạt ngôi vị trí vị Tri từ 14h00 ngày 30/07/2007 đến 14h00 ngày 2/8/2007

Game Kinh doanh bất động sản

Hướng dẫn chơi game

Bạn hãy sử dụng chuốt trái để mua những ngôi nhà trong khả năng của mình và cũng dùng chuột trái để bán những ngôi nhà đó đi,hãy chú y về giá của từng ngôi nhà thay đổi thất thường!Lưu ý : Game này sẽ được tính theo thời gian các bạn mua được ngôi nhà Sóc Vui, thời gian đó càng ngắn thì điểm các cậu càng cao
Bạn sẽ nhập vai thành một nhà kinh doanh bất động sản thực thụ và bạn sẽ chiến thắng khi mua được ngôi nhà của Sóc Vui,hãy khẳng định khả năng kinh doanh của mình,Đoạt ngôi vị trí vị Tri từ 14h00 ngày 30/07/2007 đến 14h00 ngày 2/8/2007

  • List tags..
  • Loading.. slider