GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

nha nhiep anh dai-tai

nha nhiep anh dai-tai

nha nhiep anh dai-tai

nha nhiep anh dai-tai

nha nhiep anh dai-tai

nha nhiep anh dai-tai

nha nhiep anh dai-tai

nhiep anh

nhiep anh

nhiep anh

nhiep anh

nhiep anh

nhiep anh

nhiep anh

đại chiến siêu anh hùng

đại chiến siêu anh hùng

1214 nhiep hon do

1214 nhiep hon do

1214 nhiep hon do

1214 nhiep hon do

Nhà nhiếp ảnh đại tài

Cách chơi game Nhà nhiếp ảnh đại tài

Dùng chuột trái click để chụp. Chụp những tấm hình mà mọi người đứng đúng tư thế nhất. Và bạn chỉ có 5 lần chụp hòng thôi đấy ! Mục tiêu: Chụp những tấm hình đẹp nhất.

  • 1
  • 2