GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

game thoat khoi tau-dien-ngam

thoat khoi tau ma

game thoat khoi tau-ngam-2

game thoat khoi tau-ngam-2

game thoat khoi tau-dien-ngam

engame thoat khoi tau-ngam-2

game thoat khoi tau-dien-ngam

game thoat khoi tau-dien-ngam

thoát khỏi tàu ma

thoat khoi tau ma

thoat khoi tau ma

engame thoat khoi tau-ngam-2

game thoat khoi tau-dien-ngam

game thoat khoi tau-dien-ngam

game thoat khoi tau-ngam-2

game thoat khoi tau-dien-ngam

thoat khoi tau ma

game thoat khoi tau-ngam-2

engame thoat khoi tau-ngam-2

game thoat khoi tau-ngam-2

Thoát khỏi tàu ma

Cách chơi game Thoát khỏi tàu ma

Sử dụng phím → , ← để giúp Bọt biển di chuyển. Click liên tục phím ↓ để chui qua ống sắt thoát thân. Click liên tục phím ← , → để thoát khỏi cái ôm của bộ xương cướp biển. Phím Space (phím cách) để sử dụng các trợ giúp mà Bọt biến thu được trên đường.


  • 1
  • 2