GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

tìm điểm khác nhau-với-aladin

tìm điểm khác nhau-với-aladin

tìm điểm khác nhau-7

tim điểm khác biệt

tim điểm khác biệt

cuộc thi trang điểm

cuộc thi trang điểm

tìm điểm

tìm điểm

tìm điểm khác nhau

tìm điểm khác nhau

TÌM ĐIỂM KHÁC NHAU

trang điểm

trang điểm

tìm điểm khác nhau-với-aladin

Trò chơi trang điểm

Trò chơi trang điểm

cuộc thi trang điểm

cuộc thi trang điểm

trang điểm

Xếp màu ăn điểm

Cách chơi game Xếp màu ăn điểm

Bạn click và giữ chuột để nhặt các viên gạch màu rồi nhả chuột để xếp viên gạch đó vào vị trí bạn muốn. Có được trên 4 viên gạch cùng màu sắc ở cạnh nhau, bạn sẽ ghi được điểm.


  • 1
  • 2