GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

huong dan ngoc va-su-dung-ngoc-769

game tim ngoc rong

nang tien ca tim-ngoc-2855

Tìm ngọc

Cách chơi game Tìm ngọc

Trước khi lặn xuống biển để mò ngọc, bạn phải khởi động bằng cách nhấn liên tục 2 phím mũi tên để nạp đầy khí. Mò ngọc bằng phím Space, nạp thêm khí trong khi lặn nếu thấy cột khí cạn dần. Game kết thúc nếu bạn hết sạch khí trong cột.


  • 1
  • 2